Carl XVI Gustaf

Kung Carl XVI Gustaf
Kung Carl XVI Gustaf

Carl XVI Gustaf (Carl Gustaf Folke Hubertus), född 30 april 1946 på Haga slott i Solna, är kung av Sverige och landets statschef sedan 15 september 1973. Han efterträdde sin farfar Gustaf VI Adolf och är den sjunde kungen av huset Bernadotte på Sveriges tron samt den 74:e i ordningen. Carl XVI Gustaf är son till prins Gustaf Adolf och Sibylla av Sachsen-Coburg-Gotha.

Carl XVI Gustaf är sedan 19 juni 1976 gift med Silvia Sommerlath, som genom giftermålet blev drottning av Sverige. De är bosatta på Drottningholms slott. Tillsammans har de barnen Victoria, Carl Philip och Madeleine.

Uppväxt och utbildning

Carl Gustaf föddes den 30 april 1946 på Haga slott i Solna, som ende son till hertigen och hertiginnan av Västerbotten, prins Gustaf Adolf och prinsessan Sibylla och utnämndes då till hertig av Jämtland. 7 juni 1946 döptes han under namnen Carl Gustaf Folke Hubertus av ärkebiskop Erling Eidem i Slottskyrkan, framburen av sin far, och farfars far, Gustav V, som önskade: ”Måtte hertigen av Jämtland bli till nytta och glädje för sitt svenska folk!”. Han döptes för övrigt i Karl XI:s dopfunt, som stod på Gustav III:s matta och han låg i Karl XI:s vagga med Oscar II:s krona bredvid sig. Samma dopklänning i vit linnebatist som prinsen bar, hade burits av hans far före honom (1906), och skulle senare bäras av hans egna barn, Victoria, Carl Philip och Madeleine.

Den 26 januari 1947 omkom Carl Gustafs far i en flygolycka i Köpenhamn. Efter detta flyttade modern, han och systrarna, prinsessorna Margaretha, Birgitta, Désirée samt Christina från Haga slott till Kungliga slottet i Stockholm.

Det första offentliga uppdraget hade han redan när han var ett halvt år, då han tog emot en silverbägare av Justin Godart som tack för den svenska hjälpen under andra världskriget.

Den unge Carl Gustaf tillbringade barndomens somrar på Solliden. Han började spela munspel som treåring; ett intresse som hållit i sig till vuxen ålder. Scout blev han vid fyra års ålder, och är numera hedersscout i Svenska Scoutförbundet.

Vid Gustaf V:s död 1950 tillträdde Carl Gustafs farfar Gustaf VI Adolf tronen, och den fyraårige hertigen av Jämtland blev då kronprins. Vid Riksdagens högtidliga öppnande 1965 avlade han sin tro- och huldhetsbetygelse, vilket innebar att han lovade att vara konungen trogen, iakttaga riksdagens friheter och i övrigt verka i överensstämmelse med grundlagen.

Sin grundläggande skolutbildning fick han vid Broms skola, och studentexamen tog han vid Sigtunastiftelsens Humanistiska Läroverk 1966. Därefter genomförde han militärtjänstgöring samt tog sjöofficersexamen 1968, varpå han genomförde Försvarshögskolans chefskurs, följt av akademiska studier i historia, sociologi, statskunskap, finansrätt och ekonomi vid Uppsala universitet, och senare nationalekonomi vid Stockholms universitet. Sedermera erhöll han högsta officersrang i samtliga försvarsgrenar och kan således titulera sig general såväl som amiral.

I likhet med sin dotter Victoria, genomgick Carl Gustaf ett specialkomponerat program, med studiebesök vid olika svenska statliga, sociala och kommunala instanser och vid företag i Sverige, samt deltog i den svenska representationen vid bland andra FN, SIDA, Hambros Bank, Svenska Handelskammaren. Under en längre tid befann sig kronprinsen i London.

Trontillträde

Stora riksvapnet är även Konungens personliga vapen
Stora riksvapnet är även Konungens personliga vapen

När Gustaf VI Adolf avled den 15 september 1973 blev Carl XVI Gustaf Sveriges konung, 27 år gammal. Han hade vakat vid sin farfars dödsbädd i Helsingborg, och samma dag som valet till riksdagen hölls, ankom han till huvudstaden som regent den 16 september på Bromma flygplats, där statsminister Olof Palme och finansminister Gunnar Sträng, och tusentals andra tog emot den unge kungen. När han steg ut på slottsbalkongen samma dag för första gången som regent, möttes han av mer än 25 000 människor.

Den 19 september, avlade han sin kungaförsäkran under en extra konselj i rikssalen och höll traditionsenligt ett minnestal över den framlidne regenten, under 1809 års regeringsform som då var gällande. Konseljen direktsändes i TV. Vid konseljen förklarade kungen att hans namn skulle vara Carl XVI Gustaf, och att titeln skulle vara Sveriges konung, inte Sveriges, Götes och Vendes som varit tidigare kungars titlar.

Sitt första statsbesök som kung avlade han den 8 oktober 1974 i Oslo. Han företog även de närmast följande statsbesöken i grannländer, och andra länder som Bernadotterna har nära band med: till Helsingfors (december 1974), Köpenhamn, Island, Storbritannien 1975.

Drygt ett år efter trontillträdet antogs regeringsformen av 1974. Monarkens uppgifter regleras av denna regeringsform, som bland annat stadgar att kungen är rikets statschef och i egenskap av detta leder Carl Gustaf informationkonseljer (regelbundna och särskilda möten med Sveriges statsminister), presiderar över den konselj som markerar ett regeringsskifte, öppnar riksmötet, är ordförande i Utrikesnämnden, försvarsmaktens främste representant och innehar dess högsta grader, ackrediterar utländska ambassadörer och ger de svenska sändebuden deras kreditivbrev. Dessutom avlägger han statsbesök, samt är värd för statsbesök i Sverige. Som statschef kan han inte åtalas, men denna immunitet avser inte civilrättsliga angelägenheter.

I propositionen som hör till regeringsformen tillkommer vissa förtydliganden till regeringsformen: statschefen är Sveriges främsta representant i förhållande till andra stater. Statschefen utövar ingen politisk makt, utan har endast ceremoniella och representativa uppgifter. Hur de kungliga hovstaterna organiseras, regleras inte av lag.

En kommentar till “Carl XVI Gustaf”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

fjorton + 14 =