Välkommen till Kungar.info

Sverige har varit en monarki under mycket lång tid. Monarkins innehåll och makt såväl som Sveriges omfattning har dock varierat över tiden. Även själva ordet Sverige har utvecklats med språket, förändringar som ibland används för att benämna olika epoker av utvecklingen, se vidare Svearike.

De äldsta kungarna är endast kända som sagokungar, men även under den historiska tidens regenter som finns i nedanstående lista finns osäkerheter. Samtliga uppgifter mellan Stenkil och Filip och mellan Inge den yngre och Sverker den äldre är osäkra och det har förmodligen funnits ännu fler kungar och tronpretendenter under denna tid än de vars namn överlevt till våra dagar.

Ordningstal på kungar infördes i Sverige med Erik XIV på 1500-talet. Han utgick från Johannes Magnus bok Historia de omnibus Gothorum Sveonomque regibus som framställde en synnerligen fantasifull lista över alla svenska kungar sedan syndafloden, och kom fram till att han var Erik XIV. Samma sak gäller de kungar som har namnet Karl där Karl Sverkersson är den förste historiskt belagde kungen med detta namn, med ordningsnummer VII enligt Johannes Magnus kunglängd. Som den förste historiskt belagda Erik (VIII) är Erik Segersäll eller eventuellt Erik (VII) Erik Väderhatt beroende på vilken källa man utgår från – den förste som alla är överens om är dock Erik Segersäll.

Namn Regeringstid Levnadstid
Erik Segersäll – ca 995 d. ca 995
Olof Skötkonung ca 995– ca 1022 d. ca 1022
Anund Jakob ca 1022– ca 1050 d. ca 1050
Emund den gamle ca 1050– ca 1060 d. ca 1060

Stenkilska ätten

Stenkil ca 1060– ca 1066 d. ca 1066
Halsten –ca 1070 d. ca 1070
Anund Gårdske början av 1070-talet
Håkan Röde och Blot-Sven ca 1070
Inge den äldre d. ca 1100
Filip ca 1100– 1118 d. ca 1118
Inge den yngre (samregent med Filip 1110-1118) ca – ca 1120
Tronstrider mellan Ragnvald Knaphövde och Magnus Nilsson av Danmark <1120-talet

Sverkerska ätten (S) och Erikska ätten (E) med flera

Sverker den äldre (S) ca 1130–1156 d. 1156
Erik den helige (E) – ca 1160 d. ca 1160
Magnus Henriksson (ej erkänd som kung i hela riket) 1160–1161 d. 1161
Karl Sverkersson (S) ca 1161–1167 d 1167
Kol och Burislev Sverkersson (S) (erkända i Östergötland) ca 1170 båda d. 1170
Knut Eriksson (E) 1167– 1195 el. 1196 d 1195 el.1196
Sverker den yngre Karlsson (S) 1196–1208 d. 1210
Erik Knutsson (E) 1208–1216 d. 1216
Johan Sverkersson (S) 1216–1222 1201–1222
Erik Eriksson (E) 1222–1229 1216–1250
Knut Långe (Knut Holmgersson) 1229–1234 d. 1234
Erik Eriksson (E) 1234–1250 1216–1250

Folkungaätten (även kallad Bjälboätten)

Birger jarl (regerande riksjarl) 1248–1266 d. 1266
Valdemar Birgersson 1250–1275 ca 1240–1302
Magnus Ladulås 1275–1290 ca 1240–1290
Birger Magnusson 1290–1318 ca 1280–1321
Mats Kettilmundsson 1318–1319 (rikshövitsman) d. 1326
Magnus Eriksson 1319–1364 1316–1374
Erik Magnusson (kung över delar av riket i opposition till Magnus Eriksson) 1356–1359 1339–1359
Håkan Magnusson (först i opposition och sedan medregent till Magnus Eriksson) 1362–1364 1340–1380

Mecklenburgska ätten

Albrekt av Mecklenburg 1363–1389 1338–1412

Unionsregenter erkända i Sverige, inhemska kungar samt riksföreståndare

Margareta 1389–1412 1353–1412
Erik av Pommern 1396–1435 och 1436–1439 1382–1459
Engelbrekt Engelbrektsson 1435–1436 (rikshövitsman) d. 1436
Karl Knutsson (Bonde) 1438–1440 (riksföreståndare) 1408 el. 1409–1470
Kristofer av Bayern 1440–1448 1416–1448
Bengt Jönsson (Oxenstierna) och Nils Jönsson (Oxenstierna) 1448 (riksföreståndare) trol. 1390-talet– el. 1450
trol. 1390-talet–tid. 1450
Karl Knutsson (Bonde) 1448–1457 1408 el. 1409–1470
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) och
Erik Axelsson (Tott)
1457 (riksföreståndare) 1417–1467
1415–1481
Kristian I 1457–1464 1426–1481
Kettil Karlsson (Vasa) 1464 (riksföreståndare) 1433–1465
Karl Knutsson (Bonde) 1464–1465 1408 el. 1409–1470
Kettil Karlsson (Vasa) 1465 (riksföreståndare) 1433–1465
Jöns Bengtsson (Oxenstierna) 1465–1466 (riksföreståndare) 1417–1467
Erik Axelsson (Tott) 1466–1467 (riksföreståndare) 1415–1481
Karl Knutsson (Bonde) 1467–1470 1408 el. 1409–1470
Sten Sture den äldre 1470–1497 (riksföreståndare) 1440–1503
Hans (Johan II) 1497–1501 1455–1513
Sten Sture den äldre 1501–1503 (riksföreståndare) 1440–1503
Svante Nilsson (Sture) 1504–1511 (riksföreståndare) 1460–1511
Erik Trolle 1512 (riksföreståndare) 1460–1529 el. 1530
Sten Sture den yngre 1512–1520 (riksföreståndare) 1492 el. 1493–1520
Kristian II 1520–1521 1481–1559
Gustav Eriksson (Vasa) 1521–1523 (riksföreståndare) 1496–1560

Vasaätten

Gustav I Vasa 1523–1560 1496–1560
Erik XIV 1560–1568 1533–1577
Johan III 1568–1592 1537–1592
Sigismund 1592–1599 1566–1632
Hertig Karl (IX) 1599–1604 (riksföreståndare) 1550–1611
Karl IX 1604–1611 1550–1611
Gustav II Adolf 1611–1632 1594–1632
Kristina 1632–1654 (förmyndarreg. 1632–1644) 1626–1689

Pfalziska ätten

Karl X Gustav 1654–1660 1622–1660
Karl XI 1660–1697 (förmyndarreg. 1660–1672) 1655–1697
Karl XII 1697–1718 (förmyndarreg. 1697) 1682–1718
Ulrika Eleonora 1719–1720 1688–1741

Hessiska ätten

Fredrik I 1720–1751 1676–1751

Holstein-Gottorpska ätten

Adolf Fredrik 1751–1771 1710–1771
Gustav III 1771–1792 1746–1792
Gustav IV Adolf 1792–1809 (förmyndarreg. 1792–1796) 1778–1837
Hertig Karl (XIII) 1809 (riksföreståndare) 1748–1818
Karl XIII 1809–1818 1748–1818

Bernadotteska ätten

Karl XIV Johan 1818–1844 1763–1844
Oscar I 1844–1859 1799–1859
Karl XV 1859–1872 (regent 1857–1859) 1826–1872
Oscar II 1872–1907 1829–1907
Gustaf V 1907–1950 1858–1950
Gustaf VI Adolf 1950–1973 1882–1973
Carl XVI Gustaf 1973– 1946–